بستن

جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
کارشناس انتشارات
 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی جهت توانمند سازی پژوهشی اساتید هیات علمی دانشگاه؛
 •    برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از توان پژوهشی اساتید در راستای اهداف دانشگاه؛
 •    ثبت و به روز رسانی مدارک پژوهشی اساتید در سامانه مربوطه؛
 • پيگيري امور آماده سازي و اخذ مجوز دریافت فصلنامه­ های علمی معاونت؛
 • برآورد دقيق هزينه هاي خدمات چاپي و نظارت بر حسن اجراي آن؛
 • مشاوره كارشناسي در خصوص ابعاد فني، صفحه بندي و ويراستاري قبل از چاپ و نظارت بر چاپ کتاب ها و فصلنامه ­ها؛
 • هماهنگی و نظارت بر برگزاري جلسات (تشکیل جلسه، آماده سازی کتاب ارسالی جهت طرح در جلسه، پیگیری مصوبات، ارائه گزارش و...)؛
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالان عرصه انتشارات(اعضای شورای انتشارات دانشگاه، مؤسسات فعال داخلی و خارجی در حوزه علوم قرآن و....)؛
 • تعامل و همکاری و هماهنگی لازم با مؤسسات نشر کتاب(مکاتبات این حوزه، پیگیری ها، هماهنگی جلسات و...)؛
 • رسیدگی به اسناد مالی مربوط به حوزه انتشارات( تعیین برآورد و پرداخت حق الزحمه اساتید ارزیاب، تالیف، ترجمه کتابهای منتشره و...)؛
 • طراحی فرم­های مخصوص و مورد نیاز و نظارت در تهیه تشکیل پرونده فیزیکی، دیجیتال، درج اخبار حوزه انتشارات در سایت، بایگانی مستندات انتشارات؛
 • همکاری در خصوص ویراستاری، طراحی و چاپ مجموعه مقالات همایش ها؛
 • پیگیری های کلیه امور مربوط به چاپ کتاب از ابتدا تا انجام مراحل چاپ کتاب( پیگیری امور مربوط به دریافت شماره شابک و فیپا برای کتاب­های انتشارات و ...)؛
 • پیگیری امور مربوط به ارزیابی آثار(اعلام نظر نتيجه شورا به صاحب اثر، پیگیری تنظيم قرارداد با صاحبان اثر و ...)؛
 • پیشنهاد تهیه( یا به روز رسانی) سند راهبردی شورای انتشارات دانشگاه و ارسال آن به اعضای محترم شورای انتشارات؛