بستن

جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
کارشناس امور پژوهشی دانشجویان و امور کتابخانه
 

شرح وظایف:

 

 •  تهیه و پیشنهاد آئین ­نامه­ های مختلف پژوهشی، با همکاری مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن و به روزرسانی آیین نامه پایان نامه ها (آیین نامه اجرایی و آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه) ؛
 •  مدیریت و نظارت بر اجرای آیین نامه های کتابخانه و نحوه بهره برداری از آن؛
 • تامین و تولید محتوای دیجیتالی دانشگاه در سامانه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه؛
 • تدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز  برای فعالیت پژوهشی دانشجویان و آیین­ نامه های حمایتی؛
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان؛
 • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابی عملکرد و فعاليتهای پژوهشی دانشجویی سالانه دانشگاه؛
 • بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود در نرم افزارها و سامانه ­های مرتبط در حوزه کاری(سامانه گلستان، پارس آذرخش و...)، ساماندهی پایان نامه ها و نظارت بر ورود اطلاعات در سامانه پارس آذرخش؛
 • ایجاد دسترسی به سامانه­ های اطلاعات علمی بین­ المللی و هماهنگی با مدیریت پژوهش جهت حضور موثر دانشجویان دانشگاه در سامانه مذکور؛
 • پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ها؛
 • پیاده سازی، مدیریت و نظارت بر طرح دیجیتال­ سازی(سخت افزاری و محتوایی) کتابخانه­ های دانشگاه؛
 • برگزاری دوره­ های تخصصی به منظور افزایش توانمندی­ها و نظارت بر فعالیت­ها در حوزه پژوهش دانشجویی؛
 • تامین و تجهیز کتابخانه دانشکده­ ها از حیث سخت افزاری، لوازم مصرفی کتابخانه، قفسه و خرید کتاب؛
 • ایجاد مقدمات برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی؛