بستن

جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
مسئول دفتر معاونت
 

شرح وظایف:

 

  • همکاری و تعامل با کلیه واحدهای معاونت و ابلاغ نامه های مربوطه به ایشان؛
  • پیگیری و انجام امور مربوط به مکاتبات (پیش نویس، نامه های ارسالی، دریافتی، ثبت ، بایگانی، فکس و....) تا حصول نتیجه مطلوب؛
  • پیگیری کلیه امور مربوط به جلسات دفتر معاونت (تشکیل جلسات و کمیسیون ها، تنظیم اوقات،  ثبت صورت جلسات ، پیگیری مصوبات و...) شورای پژوهشی و دیگر جلسات و شوراها؛
  • همکاری جهت برگزاری هر چه بهتر همایش ها، کارگاه ها، المپیادها و ...؛
  • کمک به تدوین تقویم پژوهشی معاونت و پیگیری فعالیت دانشکده ها در این خصوص؛