بستن

جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
مدير پژوهشي دانشگاه
 

شرح وظایف:

 •    برنامه ریزی و انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی قرآنی با توجه به نیازهای علمی، آموزشی، پژوهشی بین المللی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری، محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی و بسترسازی به منظور رشد فعالیت های پژوهشی؛

 

 •    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیشبینی شده و حمایت از آن طرح ها و پایان نامه ها و جهت دهی آنها؛

 

 •     تشکیل بانک آمار و اطلاعات جامع از اساتید برتر پژوهشی، فعالیتهای حوزه پژوهش، پروژه های درحال اجرا و انجام شده در حوزه های قرآنی جهت بهره برداری های مورد نیاز؛

 

 •    برقراری ارتباط با قطب های علمی، آموزشی، فرهنگی و ... به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها؛

 

 •    همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی؛


 •    کنترل، نظارت و مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی وارزیابی عملکردپژوهشی سالانه دانشگاه؛


 •     تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالبهای مصوب؛


 •     بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده؛


 •     برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه؛


 •     برنامه ریزی لازم به منظور ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان برای اجرای پژوهشهای کاربردی مورد نیاز حوزه علوم قرآنی؛


 •     برنامه ریزی در خصوص فرهنگ کارآفرینی، تشکیل شرکتهای دانش بنیان مرتبط با علوم قرآنی، برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان؛


 •     برنامه ریزی به منظور هدایت پایان نامه ها به سمت اهداف راهبردی دانشگاه؛


 •     همفکری با مدیران گروههای آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشتهای کاربردی مطلوب در دانش قرآنی؛


 •     تدوین آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی جهت اجرا و ابلاغ و نیز بروزرسانی آنها؛


 •     تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی؛


 •     دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم؛

 

 •     دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا؛


 •     نظارت بر تشکیل و حمایت از انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه؛