• آموزش و تحصیلات تکمیلی
   


  کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی  نام و نام خانوادگی نگار کرمیان

  پست الکترونیکی n.karamian@yahoo.com

  شماره تماس: 38360255-083  داخلی 102

   

   

   


     دانلود فایل : تقویم آموزشی 981.pdf           حجم فایل 277 KB
     دانلود فایل : برنامه کارشناسی.pdf           حجم فایل 97 KB
     دانلود فایل : برنامه ارشد.pdf           حجم فایل 79 KB
     دانلود فایل : امتحانات 3981.pdf           حجم فایل 41 KB
     دانلود فایل : 3981 جدول دروس.pdf           حجم فایل 165 KB
     دانلود فایل : سرفصل کارشناسی علوم قرآن وحدیث.pdf           حجم فایل 4878 KB
     دانلود فایل : سرفصل کارشناسی ارشد رشته های علوم قرآن مجید و تفسیر قرآن مجید.pdf           حجم فایل 582 KB
     دانلود فایل : سرفصل کارشناسی ارشد رشته تفسیروعلوم قرآن.pdf           حجم فایل 1972 KB