برگزاری کارگاه روش شناسی مطالعات در حوزه قرآن و حدیث با موضوع "روش تاریخی" در دانشکده علوم قرآنی آمل
کارگاه روش شناسی مطالعات در حوزه قرآن و حدیث با موضوع "روش تاریخی" در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
 يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتشار پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل
پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) "به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.
پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.
 دوشنبه ١٦ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست علمی-تخصصی با موضوع "تحلیل زبان رمزی قرآن کریم" در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست علمی-تخصصی با موضوع "تحلیل زبان رمزی قرآن کریم" در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
 چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري نشست نقد علمی با موضوع «فرایند تحدی با قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست نقد علمی با موضوع «فرایند تحدی با قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
 يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري چـهارمیـن سـالگـرد تـدفـین شـهیـد گمنـــام در دانشــڪده علـوم قـرآني آمـل
چـهارمیـن سـالگـرد تـدفـین شـهیـد گمنـــام در دانشــڪده علـوم قـرآني آمـل برگزار شد.
 يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>