گزارش خبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در پاییز 1399
گزارش خبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در پاییز 1399 منتشر شد.
 ١٣٩٩/١٠/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»
مجله دانشكده علوم قرآنی مشهد با عنوان «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری» با رويكرد علمي_پژوهشی آماده دريافت مقالات علمي می باشد.
 ١٣٩٩/٠٩/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از میان داوطلبان تحصیل در رشته علوم قرآن و حدیث، دانشجو می پذیرد.
 ١٣٩٩/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان
در جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری، سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان راه اندازی گردید.
 ١٣٩٩/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی
ترم تابستانه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار خواهد شد.
 ١٣٩٩/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی98
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری 98 (رشته های با آزمون) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 ١٣٩٨/٠٦/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آغاز گردید.
 ١٣٩٨/٠٦/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه پیمانکاران مجری تاسیسات
فراخوان استعلام بهاء از پیمانکاران تاسیسات مکانیکی جهت پروژه عمرانی دانشکده علوم قرآنی مشهد
دانشکده علوم قرآنی مشهد جهت اجرای تاسیسات مکانیکی در پروژه عمرانی خود در اقدسیه مشهد از بین پیمانکاران مجری تاسیسات برگزار می کند.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ آیین نامه نهایی طرح پایش قرآنی دانشجویان
آیین نامه برگزاری طرح پایش قرآنی مهارت های دانشجویان، دروس «پایش مهارت های قرآنی (روخوانی و روانخوانی)» و «پایش مهارت های قرآنی (تجوید مقدماتی)» ابلاغ گردید.
 ١٣٩٨/٠٣/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
زمان بندی طرح پایش مهارت های قرآنی دانشجویان
زمان بندی طرح پایش مهارت های قرآنی دانشجویان
 ١٣٩٧/١١/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>