دوره‌های سیر مطالعاتی بینشی برگزار می‌شود...
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵

دوره‌های سیر مطالعاتی بینشی برگزار می‌شود...

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از برگزاری دوره‌های سیر مطالعاتی بینشی با محوریت آثار شهید مطهری (ره) با اهدافی چون ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی (ص) خبر داد...

ضرورت فرهنگ سازی سیره رسول الله (ص)..
چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵

ضرورت فرهنگ سازی سیره رسول الله (ص)..

کتاب مأخذ شناسی وقف ...
شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵

کتاب مأخذ شناسی وقف ...