معاونت دانشجویی فرهنگی / آیین نامه ها

 

خوابگاه محيطی است كه دانشجويان ساكن در آن، ضمن پرداختن به آموزش؛ در آنجا زندگی می‌كنند و به دليل اهميتی كه اين دوران در زندگی دانشجو دارد و قسمت اعظم شخصيت وی در اين دوران شكل می‌گيرد و به لحاظ تأثيری كه محيط به شخصيت افراد می‌گذارد؛ ايام سكونت در خوابگاه‌ها، يكی از مهم‌ترين بخش‌های زندگی دانشجو به حساب می‌آيد. اين دوران برای دانشجويانی كه از نقاط مختلف كشورمان در يک مجموعه گرد هم آمده و با هم زندگی می‌كنند می‌تواند زمينه‌ساز دوستی‌ها و برادری‌ها باشد.

   دانلود فایل : آيين نامه استفاده از خوابگاه دانشجويي1.pdf           حجم فایل 74 KB