معاونت دانشجویی فرهنگی / آیین نامه ها

 

تربيت بدني  

 

براساس پژوهش‌های انجام یافته روشن شده است که فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی روحیه و انگیزه کار و تلاش را در افراد تقویت می‌نماید. از این رو ضروری است که فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه با تشویق دانشجویان به این امور بتواند سلامت شادابی و کارآیی آنها را در تحصیل و پژوهش تضمین نماید

وظايف 

  •  پیش بینی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های ورزشی درون دانشگاهی و سراسری.
  • ايجاد زمينه لازم براي مشاركت دانشگاهيان در علمي كردن تربيت بدني و ورزش كشور.
  •  توسعه و تعميم رشته‌هاي مختلف ورزشي در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه.   
  • ايجاد بستر مناسب و ترغيب دانشجويان به شركت در فعاليت‌هاي ورزشي.
  •  ايجاد تسهيلات لازم براي شركت كاركنان دانشگاه در فعاليتهاى ورزشى. 
  •  تشكيل و اداره گروههاى مختلف ورزشى
  • برنامه‌ريزي و برگزاري مسابقات ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها .
  • تهيه وسايل ورزشى مورد نياز كاركنان و دانشجويان.

 مراقبت و بهره‏بردارى از ميادين و تأسيسات ورزشى دانشگاه با همكارى واحدهاىوابسته.                     

   دانلود فایل : آیین نامه تربیت بدنی.pdf           حجم فایل 1158 KB