همایش ها
 

نام همایش یا کارگاه
موضوع برگزار کننده جزئیات تصاویر
طرح آموزشی سفیران سلامت تغذیه، بهداشت، بیماری ها و اعتیاد دانشکده علوم قرآنی آمل

دانش افزایی مشاوران مشاوره های قبل از ازدواج مرکز مشاوره دانشگاه