تکمیل ظرفیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد...
دوشنبه 15 شهریور ۱۳۹۵

تکمیل ظرفیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد...

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در تشریح این خبر اظهار کرد : پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور ، 1030 نفر برای تحصیل در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و در رشته های علوم قرآنی پذیرفته شدند.. ...