آیین نامه های پژوهشی معاونت پژوهش دانشگاه :

 

آیین نامه و فرم حمایت از پایان نامه تحصیلات تکمیلی

دریافت آیین نامه ( PDF )

دریافت فرم ( PDF )


آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه
دریافت آیین نامه ( PDF )
آیین نامه انجمن های علمی
دریافت آیین نامه ( PDF )
آیین نامه و فرم نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد 95

دریافت آیین نامه ( PDF )

دریافت فرم ( RAR)


آیین نامه، دستورالعمل، قرارداد و فرم انتشار اثر

دریافت آیین نامه و  دستوالعمل ( RAR )

فرم و قرارداد (RAR)


       
آیین نامه دکترا سال 95   دریافت آیین نامه (PDF)