يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

صفحه دانشکده ها / ارتباط با دانشکده ها

 
نام دانشکده   معرفی و اطلاعات مرتبط با دانشکده  
 
دانشکده علوم قرآنی آمل
 
 
 
آدرس : آمل - خیابان طالب آملی - دریای 13
پست الکترونیک : amol@quran.ac.ir
تماس : 44271450-011 -  44266001-011
نمابر (فکس):  44270522-011
 
شماره های تماس دانشکده  
وبلاگ دانشکده  
ورود به سایت دانشکده  
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی خوی
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی خوی
آدرس : خوی - بولوار قمری اصل - انتهای بولوار امام صادق(ع)
پست الکترونیک : khoy@quran.ac.ir
تماس : 2339821-0461
 
شماره های تماس دانشکده      
وبلاگ دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن تهران
 
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی تهران
آدرس : تهران - خیابان سرهنگ سخایی
پست الکترونیک : tehran@quran.ac.ir
تماس : 2339821-021
 
شماره های تماس دانشکده      
وبلاگ دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم
 
 
 
دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم
آدرس : قم - بولوار پانزده خرداد - نبش خیابان نوبهار - جنب بیمه تامین اجتماعی شعبه 2
پست الکترونیک : qom@quran.ac.ir
تماس : 2-37780150-025
 
شماره های تماس دانشکده      
وبلاگ دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی شیراز
 
 
دانشکده علوم قرآنی شیراز
آدرس : شیراز - بولوار مطهری(زرگری سابق)
پست الکترونیک : shiraz@quran.ac.ir
تماس : 36272721-071
 
شماره های تماس دانشکده      
وبلاگ دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی مراغه
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی مراغه
آدرس : مراغه - کمربندی شرقی
پست الکترونیک : maragheh@quran.ac.ir
تماس : 2231666-0421
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی مشهد
 
 
دانشکده علوم قرآنی مشهد
آدرس : مشهد-خیابان سناباد-نبش سناباد33
پست الکترونیک : mashhad@quran.ac.ir
تماس : 8449600-0511
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی بجنورد
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی بجنورد
آدرس : بجنورد - بولوار خلیج فارس-بعد از حلقه سنگ -بعداز مجتمع الغدیر
پست الکترونیک : bojnord@quran.ac.ir
تماس : 2289364-0584
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی سبزوار
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی سبزوار
آدرس : سبزوار-توحیدشهر-ابتدای خیابان مولوی - بلوک 6 - جنب آتش نشانی
پست الکترونیک : sabzevar@quran.ac.ir
تماس : 4415850-057
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی شاهرود
 
 
دانشکده علوم قرآنی شاهرود
آدرس : شاهرود - بولوار دانشگاه - صندوق پستی 799
پست الکترونیک : shahrood@quran.ac.ir
تماس : 3300268-0273
فکس : 3300267-0273
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی دامغان
 
 
دانشکده علوم قرآنی دامغان
آدرس : دامغان - خیابان آیت الله طالقانی -ساختمان 140
پست الکترونیک : damghan@quran.ac.ir
تماس : 5240904-0232
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی میبد
 
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی میبد
آدرس : میبد - بفرویه
پست الکترونیک : meybod@quran.ac.ir
تماس : 32331777 -035 الی 79
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
آدرس : کرمانشاه - بولوار شهید بهشتی- روبه روی استادیوم ازادی
پست الکترونیک : kermanshah@quran.ac.ir
تماس : 38360255-083
 
شماره های تماس دانشکده      
وبلاگ دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی ملایر
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی ملایر
آدرس : ملایر-شهرک ولی عصر(عج)-میدان قائم - بولوار فاطمیه
پست الکترونیک : malayer@quran.ac.ir
تماس : 3338300-0851
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
 
 
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
آدرس : اصفهان - دولت آباد برخوار -بولوار طالقانی - خیابان حسام دولت آبادی
پست الکترونیک : esfehan@quran.ac.ir
تماس : 5850771-0312
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی زابل
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی زابل
آدرس : زابل - انتهای بولوار فرودگاه-نرسیده به پمپ بنزین کوچکزایی
پست الکترونیک : zabol@quran.ac.ir
تماس : 2224128- 2236016 -0542
فاکس: داخلی 112 - 2221128 - 0542
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی ایلام
 
 
دانشکده علوم قرآنی ایلام
آدرس : ایلام - بولوار دانشجو - چهار راه پیام نور
پست الکترونیک : ilam@quran.ac.ir
تماس : 2220370-0841
 
شماره های تماس دانشکده      
شماره پیامک ارتباطی : 3000258889      
ورود به سایت دانشکده      
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی زاهدان
 
 
 
دانشکده علوم قرآنی زاهدان
آدرس : زاهدان- انتهای بولوار بزرگمهر
پست الکترونیک : zahedan@quran.ac.ir
تماس : 33294834-054
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده      
 
       
       
       
دانشکده علوم قرآنی خمین
 
 
دانشکده علوم قرآنی خمین
آدرس : خمین - میدان مدرس - انتهای بولوار دانشجو
پست الکترونیک : khomein@quran.ac.ir
تماس : 6333822-0864
 
شماره های تماس دانشکده      
ورود به سایت دانشکده