بستن

دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 

شرح وظایف:

 

 •  برنامه ­ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
 •  برنامه ریزی برای ارتقای مهارت­های علمیتخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
 •  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین ­نامه­ های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ­های تحصیلات تکمیلی؛
 •  برنامه­ ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهای وابسته و اجراي برنامه­ ها و فعالیت­های آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه؛
 •  برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم ­انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
 •  بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم­ انداز و برنامه ­های توسعه و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
 •  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي هیأت علمي؛
 •  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل­ها به منظور به روزرسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش­ مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت علوم حسب مورد؛
 •  اجراي دوره ­هاي كوتاه ­مدت آموزشي و ضمن خدمت و اهتمام به برگزاری دوره ­های توانمندسازی و دانش­ افزایی؛
 •  ارائه برنامه­ ها و سیاستگذاری­ ها تعیین ظرفیت و تکمیل ظرفیت آزمون­ها؛
 • انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق وارائه گزارش عملکرد از فعالیت های حوزه کاری به ایشان.