• واحد فناوری
   

   

   
  کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات  نام و نام خانوادگی مریم زنگیوندی  

  پست الکترونیکی zangivand.286@gmail.com

  شماره تماس083-38360255

   

     دانلود فایل : درخواست آدرس ایمیل کارکنان.pdf           حجم فایل 298 KB
     دانلود فایل : درخواست آدرس ایمیل دانشجویان.pdf           حجم فایل 280 KB
     دانلود فایل : درخواست آدرس ایمیل اساتید.pdf           حجم فایل 299 KB