امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    واحد اداری و مالی


    کارشناس اداری و مالی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

    جناب آقای مجتبی روحانی نیا

    شماره تماس : داخلی 146