امروز: يکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

     

  حسین خانی کلقای

  مدیر گروه و 
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  khani.kalgay@gmail.com