امروز: شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

       

    معصومه قنبرپور
    مدیر گروه دانشکده
    پست الکترونیک:  m.poshtkar@gmail.com