امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  


  برنامه امتحانی نیسمال دوم سالتحصیلی 99-98 دانشکده علوم قرآنی خوی
  برنامه امتحانی نیسمال دوم سالتحصیلی 99-98 دانشکده علوم قرآنی خوی
  برنامه امتحانی نیسمال دوم سالتحصیلی 99-98 دانشکده علوم قرآنی خوی
   دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
  پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن وحدیث
  مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درمقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس مورد پذیرش واقع شد
  پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن وحدیث
   دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
  برگزاری اولین جلسه ی شواری اداری دانشکده علوم قرانی خوی
  به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء ازخوی :اولین جلسه ی شورای اداری دانشکده علوم قرآنی خوی درسال 1399با حضور سرپرست دانشکده وکارکنان درسالن جلسات این دانشکده برگزارشد .
  به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء ازخوی :اولین جلسه ی شورای اداری دانشکده علوم قرآنی خوی درسال 1399با حضور سرپرست دانشکده وکارکنان درسالن جلسات این دانشکده برگزارشد
   دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
  فعالیت های مجازی دانشکده علوم قرآنی خوی
  فعالیت های مجازی دانشکده علوم قرآنی خوی دانشکده علوم قرآنی خوی فعالیت های مجازی خود را تشریح کرد
  فعالیت های مجازی دانشکده علوم قرآنی خوی همزمان با سایر دانشکده های مجموعه دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم به دلیل شیوع ویروس کرونا
   شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
  چاپ مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی
  چاپ مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درمجله علمی ترویجی(مطالعات ادبیات تطبیقی)دانشگاه آزادجیرفت
  مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم با عنوان نگاهی به مکتب سور رئالیسم وجلوه هایی از آن درشعر قیصر امین پور منتشر شد
   شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>