امروز: جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  کارشناس اموردانشجویی 

  محمد رضا شیرغلامی 


  کارشناس امور فرهنگی و کانون قرآن و عترت

  فاطمه مداح


  شرح وظایف کارشناس دانشجویی

  1) اجرای برنامه‌ها و عملیات مصوب ابلاغی در خصوص فعالیت‌های پرسنل تحت نظر از قبیل طرح سالیانه اسکان دانشجویان ، بیمه، تغذیه، تربیت بدنی ، وام‌های دانشجویی و اموربهداشتی و مشاورهای

  2) حراست فضا‌های دانشجویی و ارائه گزارش‌‌های مربوطه (خوابگاهها، کارگاهها، کتابخانه و...)

  3) بررسی مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل ان‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها به مراجع مربوط

  4) اجرای برنامه‌‌های لازم به منظور ساماندهی امور رفاهی، تغذیه، تربیت بدنی و امور خوابگاه‌‌های دانشجویی و نظارت بر آن با بهره گیری از سامانه‌‌های الکترونیکی به روز و کارآمد

  5) پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه و صدور معرفی نامه برای دانشجویان متقاضی خوابگاه

  6) مشارکت در اجرای برنامه‌‌های فرهنگی، ورزشی و فعالیت‌های فوق برنامه در خوابگاه‌های دانشجویی

  7) رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاه‌های دانشجویی

  8) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.


  شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی و کانون قرآن و عترت

   1)   مطالعه بخشنامه ها ،  دستورالعمل ها و برنامه های فرهنگی  و قرآنی دانشگاه  و ساير  سازمان ها و مراكز و ارايه پيشنهادها و راهکارهای اجرایی    

  2)  برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی و استفاده از نظرات مسؤولان  و اساتیدبه منظور  بررسی معضلات و مشکلات فرهنگی و ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در دانشكده

  3)    برنامه ریزی و انجام امور کانون قرآن و عترت در چارچوب دستورالعمل مربوطه

  4)   نظارت و حمایت از  نشریات دانشجویی

  5)    اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي، هنري و ديني مصوب و پيش بيني شده در چارچوب دستورالعمل ها و آیين نامه هاي مربوطه

  6)    شناخت ، بررسی و تحليل پديده هاي فرهنگي روز جامعه و ارائه نظر و یا پیشنهاد لازم

  7)   شناخت استعدادها و چهره های فرهنگي و قرآنی دانشکده و ارتباط و تبادل نظر با آنان در رابطه با امور مختلف فرهنگي

  8)   گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات ، تحقيقات و بررسي های لازم و طراحی برنامه های فرهنگی  با کیفیت مطلوب

  9)   بهره گيري از شيوه هاي نوين به منظور شناساندن فرهنگ و معارف قرآنی و اهل بیت (ع) به صورت اثرگذار

  10)  ارائه ي پيشنهادها و راهكارهاي اجرایی برای برگزاري مطلوب مراسم فرهنگي شامل: كنفرانس ها، كنگره ها، جشنواره ها، مسابقات و ...

  11)  بررسی و دقت در برنامه ريزي ها  به منظور ارتقای سطح بهره وري فعاليتها در جهت تحقق اهداف فرهنگی و قرآنی

  12)  شركت در جلسات و سمينارهاي مربوطه حسب دستور مقام مافوق

  13)  تهيه و تنظيم گزارشهاي  تحلیلی و مورد نياز از فعالیت های فرهنگی دانشکده  جهت ارائه به رییس دانشکده

  14)  هماهنگی و همکاری با معاونت ها و بخش های مختلف دانشکده به ویژه امور دانشجویی

  15)   بررسی و شناخت نیازهای فرهنگی و قرآنی دانشجویان و برنامه ریزی جهت برگزاری نشست ها و  کارگاه های آموزشی و کلاس های   فوق برنامه

  16)  ایجاد ارتباط  و تعامل  بهینه با نهادها و مراکز قرآنی و فرهنگی به منظور بهره برداری ، همکاری و تبادل ظرفیت ها و توانمندی ها ی متقابل

  17) انجام سایر امور محوله از سوی دانشکده