بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی است که در تاریخ 2 آذرماه 1367 به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای دفاع از اسلام و انقلاب و پاسداری از اصول تغییرناپذیر نه شرقی نه غربی، ترویج اسلام ناب محمدی (ص)، پاسخ به مسائل اعتقادی بسیجیان و جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه، تلاش برای ایجاد حکومت بزرگ جهانی اسلام و ترویج تفکر بسیج در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تشکیل گردیده است. بسیج دانشجویی به عنوان یک تشکل صرفاً سیاسی یا نظامی متولد و بنیاد نشده است و جامعیت آن نیز مرهون همین امر است. بسیج دانشجویی تشکل فرهنگی، سیاسی، عقیدتی، دفاعی می باشد. بسیج دانشجویی یک تشکل دوبعدی است. یک اتصال به دانشگاه و یک اتصال به سپاه دارد. اتصال به سپاه، نقطه اطمینان و نقطه اتکای بسیج دانشجویی است.

بسیج دانشجویی در اکثر دانشکده های علوم قرآنی با برگزاری جلسات مختلف بصیرت افزایی و انتشار نشریه به فعالیت های فرهنگی و سیاسی مشغول می باشند.

تنظیمات قالب