جامعه پردازی اسلامی

هسته های پژوهشی حوزه مطالعات جامعه پردازی اسلامی

اهداف هسته های پژوهشی:

  1. برنامه ­ریزی و تصمیم ­گیری در خصوص مسائل مرتبط با هسته علمی، در سطح دانشگاه و تعاملات دانشگاه با نهادهای بیرونی.
  2. ارائه طرح ­های پژوهشی جهت نگارش در قالب پروژه ­های علمی داخلی و با نهادهای بیرونی دانشگاه.
  3. ارائه طرح­ های تفصیلی جهت نگارش پایان­ نامه ­­های مقطع کارشناسی ارشد؛ با این توضیح که طرح ­های تفصیلی مصوب هسته ­ها، پس از اعلام به این معاونت، جهت نگارش به دانشکده ها ابلاغ خواهد شد.

 

هسته پژوهشی1: قرآن کریم، نظام سازی و حکمرانی
اعضا:
دکتر سید محمد نقیب
دکتر علیرضا کاوند
دکتر محمد فراهانی
دکتر عیسی ملاشاهی زارع
دکتر علی عربی آیسک
دکتر محمد اکبری
دکتر جعفر بچاری
دکتر سید علی میر آفتاب
دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر
دکتر محمد جواد توکلی خانیکی
دکتر بی بی حکیمه حسینی
دکتر حسنعلی نوروزی
دکتر مصطفی دهقانی فیروز آبادی
دکتر معصومه قنبر پور
دکتر حمید کمانکش
کارشناس مربوطه: سرکار خانم بصری‏/ دانشکده خوی
 
 
هسته پژوهشی2: قرآن کریم و گفتمان انقلاب اسلامی
اعضا:
دکتر علیرضا کاوند
دکتر حمید کمانکش
دکتر محمد اسماعیل صالحی زاده
دکتر سکینه آخوند
دکتر مهدی باکوئی
دکتر احد داوری
دکتر حسنعلی نوروزی
کارشناس مربوطه: سرکار خانم انتظاری ‏/ دانشکده ملایر
 
 
هسته پژوهشی3: قرآن کریم و تمدن سازی اسلامی
اعضا:
دکتر عبدالرسول هادیان
دکتر رضا سعادت نیا
دکتر مجتبی قربانیان
دکتر سید معصوم حسینی
دکتر عیسی ملاشاهی زارع
دکتر حمید کمانکش
دکتر حمید محمدی راد
کارشناس مربوطه: جناب آقای غلامی‏/ دانشکده زابل
 
 
هسته پژوهشی4: آینده پژوهی قرآنی
اعضا:
دکتر طاهره السادات طباطبائی امین
دکتر داود صائمی
دکتر محمد علی همتی
دکتر محمود ابوترابی
دکتر جواد فرامرزی
کارشناس مربوطه: جناب آقای رنجبر‏/ دانشکده آمل 

 

تنظیمات قالب