جشنواره ملی سلامت

نخستین جشنواره ملی سلامت دانشجویان با هدف ارتقاء سواد سلامت و بهبود سبک زندگی دانشجویی در حال برگزاری است. تمرکز این جشنواره بر روی قشر جوان دانشجو است و قصد دارد تا با در نظر گیری معضلات و مسائل دانشجویی در راستای سلامت دانشجویان قدم­های موثر بردارد. این جشنواره به ریاست دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان و به دبیری آقای راحمی در حال برگزاری است.

محور های جشنواره؛ سلامت و سبک زندگی _ سلامت و دانشگاه _ سلامت و فناوری _ سلامت و آینده پژوهی است که در بخش­های؛ آموزش _ پژوهش و فناوری _ ایده ها و تجارب نوآورانه _ تولیدات رسانه ای _ هنرهای تجسمی _ فضای مجازی در حال پیگیری است.

لازم به ذکر است که آخرین مهلت ارسال آثار 14 ام بهمن ماه خواهد بود.

دفترچه جشنواره

فیلم های معرفی جشنواره

 

تنظیمات قالب