جشنواره های فرهنگی و دینی

جشنواره های فرهنگی هنری، دینی

برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری همواره فرصتی را برای دانشجویان و اساتید و کارکنان فراهم می آورد تا بتوانند در رشته های مختلف فرهنگی و هنری ودینی به رقابت بپردازند. در این مسیر شاهد تکاپوی دانشجویان جهت ارائه آثار با کیفیت بوده و این امر زمینه های رشد و تعالی دانشجویان را فراهم می آورد. برگزاری جشواره به مناسبتهای مختلف همواره در دستور کار بوده و تاکنون جشنواره های مختلفی در رشته های متنوع برگزار گردید.

جشنواره های برگزار شده عبارتند از:

  1. جشنواره تولید محتوای دیجیتال،
  2. جشنواره سراسری غدیر،
  3. جشنواره فجر انقلاب،
  4. جشنواره دفاع مقدس،
  5. جشنواره خوشترین‌های دانشجویی،
  6. جشنواره سراسری حرکت، ویژه فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
  7. جشنواره سراسری رویش، ویژه فعالیت های کانون های فرهنگی، هنری دانشجویی

 

تنظیمات قالب