متن پژوهی قرآنی

هسته های پژوهشی حوزه مطالعات متن پژوهی قرآنی

اهداف هسته های پژوهشی:

  1. برنامه ­ریزی و تصمیم ­گیری در خصوص مسائل مرتبط با هسته علمی، در سطح دانشگاه و تعاملات دانشگاه با نهادهای بیرونی.
  2. ارائه طرح ­های پژوهشی جهت نگارش در قالب پروژه ­های علمی داخلی و با نهادهای بیرونی دانشگاه.
  3. ارائه طرح­ های تفصیلی جهت نگارش پایان­ نامه ­­های مقطع کارشناسی ارشد؛ با این توضیح که طرح ­های تفصیلی مصوب هسته ­ها، پس از اعلام به این معاونت، جهت نگارش به دانشکده ها ابلاغ خواهد شد.
 
 
 هسته پژوهشی5: احیا و تحقیق نسخ تفسیری و علوم قرآنی خطّی قرآنی
اعضا:
دکتر عبدالرسول هادیان
دکتر محمد محقق
دکتر محمود ابوترابی
دکتر علی آهنگ
دکتر مهدی آریان فر
دکتر معصومه قنبر پور
دکتر روح اله ناظمی
دکتر محمد جواد توکلی خانیکی
دکتر الهه شاهپسند
دکتر زینب روستایی
کارشناس مربوطه: سرکار خانم قصابیان‏/ دانشکده میبد 
 
 
هسته پژوهشی6: مطالعات ادبی و زبانشناختی قرآن کریم
اعضا:
دکتر فاطمه کاظم زاده
دکتر عباسعلی حسن پور مقدم
دکتر رضا امانی
دکتر عسگر بابازاده اقدم
دکتر حسین خانی کلقای
دکتر محمدرضا برکات
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده
دکتر مهدی داوری
دکتر هادی نصیری
دکتر بهمن هادیلو
دکتر محسن رجبی
دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی
دکتر زینب روستایی
دکتر مجید صادقی
دکتر وفادار کشاورزی
دکتر سیده فاطمه سلیمی
دکتر جواد کارخانه
کارشناس مربوطه: جناب آقای تسلیمیان‏/ دانشکده شیراز
 
 
هسته پژوهشی7: مطالعات تطبیقی
اعضا:
دکتر محمد علی همتی
دکتر سید قاسم حسینی
دکتر سید عبدالله اصفهانی
دکتر زهره اخوان مقدم
دکتر علی غضنفری
دکتر حمید حسن زاده اصفهانی
دکتر روح اله محمدی
دکتر علی اصغر شعاعی
دکتر مهدی عبداللهی پور
دکتر رحمان عشریه
دکتر محمد سبحانی
دکتر مجتبی نوروزی
دکتر حسین مقدس
دکتر محمد مهدی خواجه پور
کارشناس مربوطه: سرکار خانم قصابی‏/ دانشکده اصفهان
 
 
هسته پژوهشی8: مطالعات قرآنی در سیرۀ اهل بیت علیهم السلام
اعضا:
دکتر محمد مهدی کریمی نیا
دکتر مهدی آریان فر
دکتر سکینه آخوند
دکتر محسن دیمه کار گراب
دکتر محسن رجبی
دکتر مجتبی نوروزی
دکتر بی بی حکیمه حسینی
دکتر محمد فاتحی
دکتر محمد رضا موسوی شوشتری
دکتر طاهره السادات طباطبائی امین
کارشناس مربوطه: جناب آقای محمدرضا عباسی

 

تنظیمات قالب