مدیریت اداری

مدیریت اداری

  1. اداره کارگزینی: این اداره کلیه امور مربوط به جذب، تأمین وجذب نیروی انسانی، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی، صدور احکام کارگزینی، بررسی حضور و غیاب، مرخصی و مأموریت‌های کارکنان و آموزش ضمن خدمت همکاران را برعهده دارد. (آیین‌نامه‌های اداره کارگزینی)
  2. امور رفاهی کارکنان: وظیفه این اداره رسیدگی به برنامه‌های رفاهی کارکنان از جمله تنظیم قراردادهای رفاهی، بیمه (عمر و حوادث، عمر و سرمایه گذاری، تکمیلی، اتومبیل، آتش سوزی و ...) و همکاری مشترک با سازمان اوقاف در استفاده از امکانات رفاهی (مشهد، ساری، تهران و قم) آن سازمان است. همچنین پرداخت انواع وام به همکاران از وظایف این بخش است.
  3. تدارکات و پشتیبانی: این بخش به مدیریت خریدهای دانشگاه، بررسی استعلامات قیمت‌ها و دریافت و پرداخت تنخواه‌ها می‌پردازد که از طریق سامانه انبار و سامانه ستاد به مدیریت امور ذکر شده می‌پردازد.
  4. امور حقوقی: مهمترین وظیفه این بخش  رسیدگی به دعاوی علیه دانشگاه و امور حقوقی است.
تنظیمات قالب