نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی و دانشجویی

یکی از فعالیت‌های شیرین اما حساس و بازحمت که دانشجویان به دنبال آن می‌روند، کسب مجوز نشریه است. هر دانشجویی دوست دارد در دوران تحصیل بتواند فعالیتی در زمینه نشریات دانشگاهی و دانشجویی داشته باشد. البته تشکل‌های دانشجویی نیز، علاوه بر فعالیت های مختلفی که دراند، به دنبال انتشار نشریه نیز هستند. تا بتوانند مواضع جدی خود را در آن انعکاس می‌دهند.

بر این اساس، در هر دانشگاهی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تاسیس و نشریات بر اساس آیین نامه موجود به فعالیت می پردازند. کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک‌شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیات‌علمی یا گروهی در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شوند.

نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز درموارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی طبق قانون مطبوعات، آزاد هستند.

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نشریات دانشجویی، وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به این شرح است: 1- بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار، 2- نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه درصورت لزوم، 3- رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی 4- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، مصوبات و شیوه‌نامه‌های شورای مرکزی ناظر، 5- بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شورای مرکزی ناظر و 6- برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر...

شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه است.

 

نشریات دانشگاهی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تعداد زیادی تشکل دانشجویی، اعم از انجمن علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی و هنری و بسیج دانشجویی مشغول فعالیت می باشند که هر کدام از آنها خواهان داشتن نشریه می باشند.

هم اکنون تعداد 18 نشریه دانشگاهی در دانشگاه، با زمینه های انتشار متنوع در حال انتشار می باشند. با توجه به هزینه های بالای چاپ و نشر، هم اکنون این نشریات به صورت الکترونیکی و در محدوده دانشگاه منتشر می شوند.

مسئولیت بیشتر این نشریات، اعم از مدیر مسئولی یا سردبیری با تشکل های دانشجویی و دانشجویان می باشد.

 

تنظیمات قالب