هیأت امناء

1. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس هیأت امناء
2. آیت الله علیرضا اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه کشور و عضو هیأت امناء  
3. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید تلخابی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
4. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، عضو هیأت امناء
5. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی گرجیان، عضو هیأت امناء
6. دکتر محمد جواد هراتی، عضو هیأت امناء
7. جناب آقای دکتر سعیدی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
8. آیت الله احمد عابدی، عضو هیأت امناء
9. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب،‌ رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء
 
 

 

تنظیمات قالب