کانون های فرهنگی و هنری

کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی

ساماندهی و نهادینه کردن فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، پیش شرط توسعه فرهنگی و از لوازم و مقدمات ضروری آن است. اهتمام به شکل‌گیری و تقویت کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در دانشگاهها، از عمده‌ترین راه کارهایی است که به این مهم، جامه عمل می‌پوشاند. کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای مشارکت دانشجویی، در تحقق امر توسعه فرهنگی دارای نقش بزرگ و غیر قابل انکار بوده و بستر مناسبی برای به فعلیت درآمدن خلاقیت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی فراهم می‌نماید و از همین رو همواره مرکز توجه قشر فرهیخته دانشجو می‌باشند.

امور فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان، مجموعه فعالیتهایی که توسط دانشجویان و در محیط دانشگاهی در هر یک از زمینه‌های فرهنگی (نظیر قرآن و نهج‌البلاغه، مطالعات فرهنگی، پژوهش‌های فرهنگی، گفتگوی تمدن‌ها و...)، هنری (نظیر فیلم، عکس، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، صنایع دستی و ...) و اجتماعی (نظیر امداد، مبارزه با اعتیاد، حفاظت از محیط زیست و ...) انجام می‌گیرد. البته فعالیتهای سیاسی، صنفی و علمی از شمول این دستورالعمل خارج و مشمول آئین‌نامه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه شورای صنفی و آئین‌نامه انجمن‌های علمی می‌باشند.

اهداف

 ایجاد بستر مناسب جهت شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های دانشجویان در زمینه امور فرهنگی، هنری و اجتماعی.

 ارتقاء میزان مشارکت و همکاری دانشجویان در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی‌هنری و اجتماعی در سطح دانشگاه.

 نهادینه‌سازی فعالیت‌ها و ارتقاء جایگاه قانونی کانون‌ها.

 تقویت نهادهای مدنی حد واسط.

 تلاش در جهت وحدت ملی و ارتقاء ارزش‌های دینی در دانشگاهها.

ارتقاء آگاهی و توانمندی‌های دانشجویان در امور فرهنگی، هنری و اجتماعی.

کانون های فرهنگی و هنری دانشجویی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، کانو نهای مختلفی در سطح دانشکده های علوم قرآنی فعال هستند که از کانون های قرآن و عترت می توان به باسابقه ترین کانون یاد کرد.

با توجه به اسناد بالادستی و آیین نامه های اجرایی، کانون های فرهنگی و هنری در همه دانشکده ها شکل گرفته و هم اکنون کانون های قرآن و عترت، کانون مهدویت، کانون هلال احمر در حال فعالیت می باشند. اکنون بیش از پنجاه کانون در دانشکده های علوم قرآنی در حال فعالیت می باشند.

 

تنظیمات قالب